lunedì 29 luglio 2013

A vicchiaj’ 

A vicchiaj’

Luntan…luntan…

Chiù s piccinn, chiù nà vid l’or di fà grann

Ti sfuèrz, ti scann’ pì arrivà a disciott’ann…

Mù cà tien’ chiù di ottant’ann’…

Ti sfuèrz, ti scann’ pì turnà a disciott’ann…

Ma ù tièmp nà tèn’ riguard’,

cì si ricc o puvuriedd lì cunt sò lì stess…

…ti sembr cà a tè nà ti tocc, ma quann

mang ti l’aspiett… tà mett a fà li cunt.

Luntan, luntan… nà jet pò tant luntan…


 

 

traduzione…

La vecchiaia

Lontano… lontano…

Più sei piccolo, più non vedi l’ora di essere grande

Ti sforzi, ti ammazzi per arrivare a diciott’anni

Adesso che hai più di ottant’anni…

Ti sforzi, ti ammazzi per tornare a diciott’anni

Ma il tempo non ha riguardi,

se sei ricco o poveretto i conti son sempre gli stessi…

…ti sembra che a tè non ti toccà, ma quando

neanche te laspetti… ti devi mettere a fare i conti.

Lontano, lontano… non è poi tanto lontano…

venerdì 26 luglio 2013

A Cusciènz’…A  Cusciènz’…


Si nì stè… addà zitt’à zitt’ Sènz’ fars’sent’…!

Piènz’ cà tu sì furtunàt’, cà nang’ a tièn’...

Rìd’ quann’ l’àt’ nì parl’n,i, ti dumànn’ cè jèt’!(?)

A vot’ disc’ “quant’ ì fèss’ cud’ cà la tèn’…! ”

Jppùr’ a tèn’ … j vvè annànz’ lo stèss’…!

Allòr’ tì vèn’ da pinzà… !!!

Nà jèt’ cà sond’ji cudd’u’ stran’…!(?)

Ma pur’ cà nang’ a Piènz’…

u sé ca prìm’ o poj’ add’a  ffà lì cunt’…!

Cu la cusciènz’!!!

giovedì 18 luglio 2013

Pì nà mi scurdà di tè...Pì nà mi scurdà di tè... 
maggh' mìs' na pètr' ambàs' 
alliàt' jind' a nù fazzulèt' chìjn' di nud'  
... agn' nud', nù pinzièr' 
tant' di quìdd' nud' j tant' di quìdd' pinzièr'... 
cà ormaj nà stè chiù pòst'... 
sta pètr ca divènt' sèmb chjù pisànt... 
la port' da tant' tièmp'
cà lu fazzulèt j la pas' na nì pòt'n chjù.... 
mi port’ stù pìs’da nà vìt’
...pì nà mi scurdà di tè… 
...pìs’ ca tu a scaricàt’ da na vìt’...
... Pì ti scurdà di mè…!!
 

 traduzione:

per non scordarmi di te...
mi son messo una pietra in tasca
legata dentro un fazzoletto pieno di nodi
...ogni nodo , un pensiero
tanti di quei nodi e tanti di quei pensieri...
che ormai non c'è più posto...
la porto da tanto tempo
che il fazzoletto e la tasca non ne possono più...
mi porto questo peso da una vita
 ...per non scordarmi di te...
...peso che tu hai scricato da una vita...
...per scordarti di me...!!
 

domenica 14 luglio 2013

Mi si strèng' u còr'....!!!

Mi si strèng' u còr...

agni' vòt' cà veng'....
sapènn' ca mi naggh' scì...!!

mi si strèng' u còr 
tutt' lì vòt' ca jacch' n'amìc' 
quann' mi dumànn' "quant'a tièmp a stà"!!?

pi mi ricurdà ca mi naggh' scì.....!!!

mi si strèng' u còr 
quann' all'amìc' li risponn' ...
ci sìnd' amicu mij "nà mu dumannà!"
sinnò par' cà nà vìd' l'òr' cà  mi nì vòc'!!!!

mi si strèng' u còr
ci pèns' cà a prossimà vòt' ca vèng' 
tu amicu mji... pì nà mi fà stà màl...
nang' mi dumann' "quant'a tièmp a stà"??!!!
sapènn' ca tu a rumanì  a quà...anzièm' a lì pinzièr' mij .....
mentr' jì cu lù corp mi nì stò vòc...!!


domenica 7 luglio 2013

Quànn’ vièn’ a Ceggh’

 
 
Quànn’ vièn’ a Ceggh’

Nà tì scurdà di lassà li brutt’ pinzier luntàn’
Vièn’… a pigghià nu picch’ di pasc’, nu picc’ di spinzièratezz’
Quànn’ vièn’ a Ceggh’ … vièn’ tu da sùl’…
Lass’ sùs’ o nord’ li sacrifìc’ j l’affann’
Quànn’ ti ni vè … puèrt’t nu bell’ ricord’ di Ceggh’
Nu bellu ricord’ pi ti fa turnà…