venerdì 23 ottobre 2015


Mbrissiòn’ d’ottòbr’


…na ràsc’ di sòl s’affàcc’ da  jìnd’ a li nùvul’

...mi vèn’ a distùrbà a cujèt’ di  la’pantàgn’…,

Quèss’a’ nujòs’ scjurnàt’  d’ottobr’ ca nàng’ vòl’pàss’…!!!

Stòc’a quà a pàss’ u tièm’ fascènn’ annànz’j a grèt’ 

da lu ripàr’ di nà spècchja a jìnd’ la casèdd’ 

ambucàt’ a malapèn’ da do fràsc’ d’alìj…

…jìnd’ na si po’ stà, a li chiàcchjìr’ ca rimbòmb’n pùr’jìnd’ a cistèrn’…

…y addaffòr’ ti tocc’ a stà o frìdd’  j a lu viènt' di tramuntàn’’…!!!

…nu Viènt’ pungènt’ cà  trapàss’pùr' jìnd’ a l’òss’, ca na ti fàsc’ capì gnènt’…

ammacattànt’’ T’arravuègghjì jìnd’ a la jacchètt’ pi ti riparà

… agnittànt’ t’affàcc’ pi vèd’ a do stòn’ li pinzièr’ 

…ma siènt’ sòl’ li stèss'vòsc’ ca stòn' ancòr' a cillà’ !!

jè  tant’a cillàggin’ ca na si capìsc’n mànc’ tra di l’òr’…!!!

… t’appìcc’ na sigarèt’ pì passà u tièmp’ 

 ...ma l’amàr’ ammòcc’ stè sèmp’!

ti gìr’ j tì vuèt’ …ma a la fìn’ tuèrn’ a dò stàv’,

 ad’annujàrt’ còm' a prìm'...! pègg' di prìm’…!!

…j  a mè ca nà tèng’ gnènt’ da fà…

 di tièmp’ mi nì’avànz...j aspètt’

…aspètt’chiùs' jìnd' o silènzìj di mè stèss' pi nà sènt' a fìn’ da sciùrnàt’ ca stè rrìv'!

quìss' scjurnàt tutt' di na manèr' ca na vìd' l'òr' ca pàssn' pi ni putì cuminzà nàt’

…ancòr' chiù nujòs' di quèss'...!

…  scjùrn’ dòp’ scjùrn’ fìn’ a quànn’ arrìv’ l’ultim’ di lì scjùrn’ …!

…u mèngitràs’ stàm’ a Nuvèmbr’… 

jì ...mi stò prìpàr’ a la luntàn’!

…ma nà nì tèng’ vògl’… !! 

jppùr’  u sàcc’ ca quànn’ arrìv’ l’autùnn’…

…cu lu tièmp’ stàm’ arrivà o fùnn’…!

j quànn’ arrìv’ nuvèmbr’… mànc’ pìcc’ a Dicèmbr’…

j ni stè avvicinàm a la fìn’ di l’ànn’

…quìdd'ànn’… ca jòn’ passàt’da sùl’ …

 vulàt’ còm’ a quìd’ nuvùl…

ca jìrin’ sòbb’ a la càp’ pègg’ di li pinzièr’…!

pinzièr sèmp’ chiù luntàn’ siddicàt’ cu l’affànn’ di l’ànn’ 

ca ti puèrt’ sòb’ a li  spàd’ curvàt’ da fatìj’…!

…fatìj pi nà vìt’ passàt’ o ripàr’ dà tramuntàn’

…a stèss'a tramuntàn’ ca ormaj nà rijìsc’ chiù a suppurtà…!

j a la fìn’ da sciùrnat’ ti vèn’ da pinzà a ci càz' ti là fatt’à fà…!

…piènz’a tutt’ lì strùnz’ ca t’òn’passàt’ annànz’…!

ma a la fìn’ vè piènz’ a ci t’è vulut’ bèn’ veramènt’ …!!

…j ti mìtt’ l’anìm’  ampàsc’cu lu mùnn’ 

…j cu te stèss’ spìttànn' ca pàss' a scjurnàt…!!!

Nessun commento:

Posta un commento