venerdì 23 ottobre 2015


Mbrissiòn’ d’ottòbr’


…na ràsc’ di sòl s’affàcc’ da  jìnd’ a li nùvul’

...mi vèn’ a distùrbà a cujèt’ di  la’pantàgn’…,

Quèss’a’ nujòs’ scjurnàt’  d’ottobr’ ca nàng’ vòl’pàss’…!!!

Stòc’a quà a pàss’ u tièm’ fascènn’ annànz’j a grèt’ 

da lu ripàr’ di nà spècchja a jìnd’ la casèdd’ 

ambucàt’ a malapèn’ da do fràsc’ d’alìj…

…jìnd’ na si po’ stà, a li chiàcchjìr’ ca rimbòmb’n pùr’jìnd’ a cistèrn’…

…y addaffòr’ ti tocc’ a stà o frìdd’  j a lu viènt' di tramuntàn’’…!!!

…nu Viènt’ pungènt’ cà  trapàss’pùr' jìnd’ a l’òss’, ca na ti fàsc’ capì gnènt’…

ammacattànt’’ T’arravuègghjì jìnd’ a la jacchètt’ pi ti riparà

… agnittànt’ t’affàcc’ pi vèd’ a do stòn’ li pinzièr’ 

…ma siènt’ sòl’ li stèss'vòsc’ ca stòn' ancòr' a cillà’ !!

jè  tant’a cillàggin’ ca na si capìsc’n mànc’ tra di l’òr’…!!!

… t’appìcc’ na sigarèt’ pì passà u tièmp’ 

 ...ma l’amàr’ ammòcc’ stè sèmp’!

ti gìr’ j tì vuèt’ …ma a la fìn’ tuèrn’ a dò stàv’,

 ad’annujàrt’ còm' a prìm'...! pègg' di prìm’…!!

…j  a mè ca nà tèng’ gnènt’ da fà…

 di tièmp’ mi nì’avànz...j aspètt’

…aspètt’chiùs' jìnd' o silènzìj di mè stèss' pi nà sènt' a fìn’ da sciùrnàt’ ca stè rrìv'!

quìss' scjurnàt tutt' di na manèr' ca na vìd' l'òr' ca pàssn' pi ni putì cuminzà nàt’

…ancòr' chiù nujòs' di quèss'...!

…  scjùrn’ dòp’ scjùrn’ fìn’ a quànn’ arrìv’ l’ultim’ di lì scjùrn’ …!

…u mèngitràs’ stàm’ a Nuvèmbr’… 

jì ...mi stò prìpàr’ a la luntàn’!

…ma nà nì tèng’ vògl’… !! 

jppùr’  u sàcc’ ca quànn’ arrìv’ l’autùnn’…

…cu lu tièmp’ stàm’ arrivà o fùnn’…!

j quànn’ arrìv’ nuvèmbr’… mànc’ pìcc’ a Dicèmbr’…

j ni stè avvicinàm a la fìn’ di l’ànn’

…quìdd'ànn’… ca jòn’ passàt’da sùl’ …

 vulàt’ còm’ a quìd’ nuvùl…

ca jìrin’ sòbb’ a la càp’ pègg’ di li pinzièr’…!

pinzièr sèmp’ chiù luntàn’ siddicàt’ cu l’affànn’ di l’ànn’ 

ca ti puèrt’ sòb’ a li  spàd’ curvàt’ da fatìj’…!

…fatìj pi nà vìt’ passàt’ o ripàr’ dà tramuntàn’

…a stèss'a tramuntàn’ ca ormaj nà rijìsc’ chiù a suppurtà…!

j a la fìn’ da sciùrnat’ ti vèn’ da pinzà a ci càz' ti là fatt’à fà…!

…piènz’a tutt’ lì strùnz’ ca t’òn’passàt’ annànz’…!

ma a la fìn’ vè piènz’ a ci t’è vulut’ bèn’ veramènt’ …!!

…j ti mìtt’ l’anìm’  ampàsc’cu lu mùnn’ 

…j cu te stèss’ spìttànn' ca pàss' a scjurnàt…!!!

martedì 20 gennaio 2015

Terr’…

Terr’…
 Terr’ amàr’ da do ti nì scappàst’ 
 Luntàn’ pì nà nì sènt’ chiù l’ardòr’ 
Ardòr’ ca  ti jèr' trasùt’ jìnd’o cirvièdd,
Diffic’l da scurdà, 
Tant’ cà agn’ jann’ ti fàscèv’ turnà…
Ogn’ vòt’ pinzàv’ ca quèdd’ jèr’ l’ultim’
Ma po’ u sapìv’ cà nang’jèr’ vèr’….
Ti ni scappàst’ luntàn’ lassànn’ a grèt’ a fatìj j lù sudòr’,  
cu a spirànz’ di nàng vèd’ chiù li càdd’ da zàpp’
Ma a luntanànz’ jèr’ pisànt’ …. chiù pisànt’ da zàpp…
Sacrifìc’ lassàst’, sacrific' jacchiàst’.... a la fìn’ turnàst’
Niènt’ circast’, niènt’ vulìst’…
Dò… mètr’ di terr’ dumannàst'
Dò… mètr’ di terr’ ti pigghiàst’…
Dò… mètr’ di terr’ ti bastàr’n’...  pi ti fa da mataràzz’…
U' cièl’ stèddàt’ ti fasc’ da cupèrt’...
Li cièdd’ all’ammasòn' ti cant’n’ a ninn’nann…
Ambrazz’ a la terr’… com’ambrazz’a la mamm’ turnàst’  
A tè ca piascèv’ tant’ a cumpagnij… tànt’a cumpagnij jacchiàst'  
Di chiù na nì chiamàst' ….  
 Dò metr’ di terr’ ti bastàr’n…!!


Terra
Terra amara da dove tu scappasti Lontano per non sentirne più l’odore 
Odore che ti è entrato nel cervello...
Difficile da scordare Tanto che ogni anno ti faceva tornare… 
Ogni volta pensavi che quella era l’ultima 
Ma poi lo sapevi che non era vero 
Te ne scappasti lontano lasciando dietro la fatica ed il sudore 
Con la speranza di non vedere più i calli della zappa…
Ma la lontananza era pesante… più pesante della zappa… 
Sacrifici lasciasti , sacrifici trovasti… alla fine tornasti…  
Niente chiedesti, niente volesti… 
Due metri di terra domandasti …
Due metri di terra ti prendesti… 
Due metri di terra ti bastarono per farti da materasso…. 
Il cielo stellato che ti fa da coperta.
Gli uccelli al tramonto ti cantano la ninna nanna 
In braccio alla terra… come in braccio alla mamma tornasti… 
A te che piaceva tanto la compagnia….tanta compagnia trovasti... 
Di più non ne chiamasti…. 
Due metri di terra ti bastarono….!!!

lunedì 1 dicembre 2014

j passàt' nànn...

 J passàt nànn'...

jùrn' dòp' jùrn' si nè sciùt' n'ànn'...
...ma li pinzièr' stòn' sèmp' cu tè....!
t'èr' vulùt' disc' ci sàp c'è còs'...
...ma tu lu sè già sènz' ca ti li dìc'...venerdì 14 novembre 2014

Nustalgìj…Nustalgìj…

 

a nùj c’aspittàm’ tutt’ n’ànn…

…pì putì turnà

pàr’ cò u tièmp s’è firmàt’…

…j n’aspittàm’ ci sàp cèccòs’…!

n’aspittàm’ li vrazz’ apièrt’ di l’amìsc’

quìdd’ amìsc’ c’àgni jànn’ ca pàs’…

…sò sèmp di mèn’ !

com’ n’aspittàm’ ca tutt’ jè rimàst’ o post’ sùv…

cuddu pòst ca ormaj  manc’ si ricòrd’ chiù di nuj…

na nì pàr’ vèr’ quànn’ qualcùn’ ni salùt’…!

càr’ cumbà còm’ stàm’… (!?)

quànt’a tièmp’ a stà… (!?)

quànn’ a pàrt’… (!?)

dumànn’ ca agni vòt’ jèt’ na fatìj a rispònn’…

Sòl’ tù ni rumàn’ pi ni fa turnà…

a vòt’ ti malidìc’…

a vòt’ ti vèng’ a circà…

ma quànn’ ti pènz’ mi fàsc’ sèmp' chiù màl’…!

tù ca ni fàsc’ cantà li canzòn’ viècch’…

tu ca ni fàsc’ viaggià cu li pinzièr’…

tu ca tutt’ chiam’n nustalgìj…

ma jì ti chiàm’ amòr’…

…amòr’ pi li còs’ ca nang’ stòn’ chìù…

  j nang’ pòn’ chiù turnà…!!!

 

Nostalgia
a noi che aspettiamo tutto un anno...
...per poter tornare
pare che il tempo si sia fermato...
...e ci aspettiamo chissà che cosa...!
ci aspettiamo le braccia aperte degli amici
quegli amici che ogni anno che passa...
...son sempre di meno !
come ci aspettiamo che è rimasto tutto al posto suo...
quel posto che ormai no si ricorda più di noi...
non ci pare vero quando qualcuno ci saluta...!
caro compare come stiamo....(!?)
quanto tempo stai... (!?)
quando devi partire...(!?) 
domande che ogni volta è una fatica rispondere...
solo tu ci rimani per farci tornare...
a volte ti maledico...
a volte ti vengo a cercare...
ma quando ti penso mi fa sempre più male...!
tu che ci fai cantare le vecchie canzoni...
tu che ci fai viaggiare con i pensieri...
tu che tutti chiamano nostalgia...
ma io ti chiamo amore...
...amore per le cose che non ci sono più...
e non possono più tornare...!!!

 

sabato 26 luglio 2014

…A lu prossòr…


 …A lu prossòr…

 

…nà sapèv’ ci jèr’ tù…

Taggh’canusciùt’...

... quann’ ormaj nang’ stàv’ chiù…

…ma tu com’ a tutt’ li grànnd’hom...

... nà mi lu dàv’ maj a pisà…

Ci ti jacchiàv’ annànz’ tu jèr’ 

sèmp’ prònt’ a salutà cu a ris’ ammbàcc’…

…j quànn’ na ti vidèv’...

.. tu fascìv’ ammòd’ ca jì ti vidèv’

… pi mi dà nu salut’...

… ma jì còm’ a tutt’ li gnurànt’...

... discèv’ sòl’ ca tu jèr’ u prossòr…

Quann’ ti na sciùt’… 

...ti na sciùt’ cu a rìs’ ammbàcc’...

... di jùn’ ca sapèv…

…sapèv’ ca jì nà sapèv’ ci jèr’ tu…!!!

…stàtt’ bbuèn’ prossò….!!

 


 

 al professore

(non sapevo chi eri tu
Ti ho conosciuto quando ormai non c’eri più…
…ma tu come tutti i grandi uomini non me lo facevi mai pesare…
Se ti incontravo eri sempre pronto a salutare con un sorriso in faccia…
…e quando non ti vedevo tu facevi in modo che ti vedevo per darmi il tuo saluto
…ma io come tutti gli ignoranti dicevo solo che tu eri il professore…
Quando te ne sei andato… te ne sei andato con un sorriso in faccia di uno che sapeva…
…sapeva che io non sapevo chi eri tu….!!
…stammi bene professore….!!)