mercoledì 11 dicembre 2013

Terr’…
 Terr’ amàr’ da do ti nì scappàst’ 
 Luntàn’ pì nà sèntèrn’ chiù l’ardòr’ 
Ardòr’ ca tèr' trasùt’ jìnd’o cirvièdd,
Diffic’l da scurdà, 
Tant’ cà agn’ jann’ ti fàscèv’ turnà…
Ogn’ vòt’ pinzàv’ ca quèdd’ èr’ l’ultim’
Ma po’ u sapìv’ cà nang’èr’ vèr’….
Ti ni scappàst’ luntàn’ lassànn’ a grèt’ a fatìj j lù sudòr’,  
cu a spirànz’ di nà vèd’ chiù li càdd’ da zàpp’
Ma a luntanànz’ jèr’ pisànt’ …. chiù pisànt’ da zàpp…
Sacrifìc’ lassàst’, sacrific' jacchiàst’.... a la fìn’ turnast’
Niènt’ circast’, niènt’ vulìst’…
Dò… mètr’ di terr’ dumannàst'
Dò… mètr’ di terr’ ti pigghiast’…
Dò… mètr’ di terr’ ti bastàr’n’...  pi ti fa da matarazz’…
U' cièl’ stèddàt’ ti fasc’ da cupèrt’...
Li cièdd’ all’ammasòn' ti cant’n’ a ninn’nann…
Ambrazz’ a la terr’… com’ambrazz’a la mamm’ turnast’  
A tè ca piascèv’ tant’ a cumpagnij… tànt’a cumpagnij jacchiàst'  
Di chiù na nì chiamàst' ….  
Dò metr’ di terr’ ti bastàr’n…!!

Terra
Terra amara da dove tu scappasti  Lontano per non sentirne più l’odore
Odore che ti è entrato nel cervello Difficile da scordare
Tanto che ogni anno ti faceva tornare… Ogni volta pensavi che era l’ultima
Ma poi lo sapevi che non era vero
Te ne scappasti lontano lasciando dietro la fatica ed il sudore
Con la speranza di non vedere più i calli della zappa…
Ma la lontananza era pesante… più pesante della zappa…
Sacrifici lasciasti, sacrifici prendesti trovasti… alla fine tornasti
Niente chiedesti, niente volesti…
Due metri di terra domandasti … due metri di terra ti prendesti…
Due metri di terra ti bastarono per farti da materasso….
Il cielo stellato che ti fanno da coperta
Gli uccelli al tramonto che ti cantano la ninna nanna
In braccio alla terra… come in braccio alla mamma tornasti…
A te che piaceva tanto la compagnia…. Tanta compagnia compagnia trovasti….
Di più non chiamasti…. Due metri di terra ti bastarono….!!!

martedì 12 novembre 2013

...a vòt' si facn' cattìv' pinzièr'....!!!!Mi pìnzàv’ cà tu jèr’ nu pip’t’

Magàr’  jùn’ di quìdd’  fitiènt j puzzulènt’ …!

cà pur’ tappànn’t’ u nàs’ si riescn’ a suppurtà…

o jùn’ di quìdd’ cà facn’ tant’ rumòr’ ma po’ na si sènt’ gnènt…

a lì vòt’ si pènz’ cà addò stè u rumòr’ na si sènt’ odòr'!!…

mi pinzàv’ ca cu tè  li dulùr’ di vèntr ‘ jèr’n passà

mi pinzàv’ cà qualcòs’ jèr’a  cambià

ma lì pinzièr’ a li vòt  pon’ jèss’ pur’ sbagliàt’…

j ci sàp quànt’ l’òn’ pinzàt com' a mè ca cu nù pìcc’ di puzz’ jèr’ passà!!

j quànt’ ni stòn’ ancòr’ ca si lu pènzn’…!!

j ca rimàngn’ frigàt’ … si facn’ ambrusà dall’apparènz’  j da lì bèll’ paròl’…

…ma po’ quann’ si nì avvèrt’n ca jèt’ nà còs’ fitènt’

cà puzz’ veramènt’ dicn’ tra di lòr’ na l’avèss’ maj fàtt!!!

….mi pinzàv’ cà tu jèr’ nù pip’t…!!!

ma a la fìn’ agghjì’ vìst’ ca tù  jèr’ propr’j nù strùnz’……!!!!!!

Mi pensavo che tu fossi un peto....
magari uno di quelli fetenti e puzzolenti...
che pur tappandoti il naso si riescono a sopportare...
o uno di quelli che fanno tanto rumore ma poi non si sente niente...
a volte si pensa che dove c'è rumore non si sente puzza...!!
mi pensavo che con te i dolori di pancia dovevano passare!!
mi pensavo che qualcosa doveva cambiare
ma i pensieri alle volte possono essere pure sbagliati...
chissà quanti hanno pensano che con un po' di puzza doveva passare!!
e quanti c'è ne sono ancora che lo pensano...
e che rimangono fregati...si fanno prendere in giro dalle apparenze e dalle belle parole...
...ma poi quando se né accorgono che è una cosa fetente
che puzza veramente dicono tra di loro non l'avessi fatto!!!
...mi pensavo che tu eri un peto...!!!
ma alla fine ho visto che tu eri proprio uno stronzo......!!!!!!

giovedì 22 agosto 2013

Amòr’Amòr’

amòr’… amòr’….amòr’…

quant’ vòt’ tu ma chiamàt’ amòr’…!!?

jppùr’ nà mmi bàst’ ancòr’…

ti vòggh’ sènt’ agn’òr’ pì tutt’ l’òr’

d’a vìt’ cà mi rimàn’ ancòr’….

voggh’ sènt’ lì pass’ tùv’…

jìnd’ a vìt’ mèj pì u tièmp du tièmp’

nà mì bast’ na vìt’a sòl’pì amà ancòr’

amòr’, amòr’, amòr’…..

 

 

 

 

 

 

 

lunedì 29 luglio 2013

A vicchiaj’ 

A vicchiaj’

Luntan…luntan…

Chiù s piccinn, chiù nà vid l’or di fà grann

Ti sfuèrz, ti scann’ pì arrivà a disciott’ann…

Mù cà tien’ chiù di ottant’ann’…

Ti sfuèrz, ti scann’ pì turnà a disciott’ann…

Ma ù tièmp nà tèn’ riguard’,

cì si ricc o puvuriedd lì cunt sò lì stess…

…ti sembr cà a tè nà ti tocc, ma quann

mang ti l’aspiett… tà mett a fà li cunt.

Luntan, luntan… nà jet pò tant luntan…


 

 

traduzione…

La vecchiaia

Lontano… lontano…

Più sei piccolo, più non vedi l’ora di essere grande

Ti sforzi, ti ammazzi per arrivare a diciott’anni

Adesso che hai più di ottant’anni…

Ti sforzi, ti ammazzi per tornare a diciott’anni

Ma il tempo non ha riguardi,

se sei ricco o poveretto i conti son sempre gli stessi…

…ti sembra che a tè non ti toccà, ma quando

neanche te laspetti… ti devi mettere a fare i conti.

Lontano, lontano… non è poi tanto lontano…

venerdì 26 luglio 2013

A Cusciènz’…A  Cusciènz’…


Si nì stè… addà zitt’à zitt’ Sènz’ fars’sent’…!

Piènz’ cà tu sì furtunàt’, cà nang’ a tièn’...

Rìd’ quann’ l’àt’ nì parl’n,i, ti dumànn’ cè jèt’!(?)

A vot’ disc’ “quant’ ì fèss’ cud’ cà la tèn’…! ”

Jppùr’ a tèn’ … j vvè annànz’ lo stèss’…!

Allòr’ tì vèn’ da pinzà… !!!

Nà jèt’ cà sond’ji cudd’u’ stran’…!(?)

Ma pur’ cà nang’ a Piènz’…

u sé ca prìm’ o poj’ add’a  ffà lì cunt’…!

Cu la cusciènz’!!!