venerdì 18 gennaio 2013

malidètt'a catèn'....

Mi stò ruvìn’ lì diènt’ a forz’ di mòrd’ stà catèn…
…catèn amar’ j salàt’ com’ ù pan’ cà mi dòn’…
Pan’ semp chiù tost’ j chijn’ di muff’….
Abbagnàt’ jind’ nu picc’a d’acq’ chièn’ di vièrm!!
A vèd’ a facc’ia lor’… ci sàp c’è mi stòn’ a dà!!!
Jì ca l’unic’ colp’ ca tèng’ jèt’ quedd’ di cutulà a cod’
A quidd’ ca sicond’ a ci ni parl’ sònd’ amisch’ mij…
Ormaj… nisciùn’ schioc’ cu mè …
L’ann’ pes’n sèmp di chiù
J cù stà catèn’ sònd ancor’ chiù pisànt’
Mi convièn’ cutulà a cod’ mu can nà so chiù buèn’ a cacc’
J’ cì mòrd’ stà catèn’ jè meggh’ cà  nà mi fazz’ avvèd’…
Vè furnèsh’ cà mi l’accorcin’ di chiù….
A mè mi chiàmin' animàl… quìdd’ cà nà ssi sàp ci tèn’n u còr!!

traduzione:

Mi sto rovinando i denti a forza di mordere questa catena
Catena amara e salata come il pane che mi danno
Pane sempre più duro e pieno di muffa
Bagnato in un po’ d’acqua piena di vermi
Devi vedere la loro faccia … chissà cosa mi stanno a dare!!!!
Io, che l’unica colpa che ho è quella di scodinzolare
A quelli che secondo chi ne parla sono amici miei …


Gli anni pesano sempre di più …
E con questa catena sono ancora più pesanti
Mi conviene scodinzolare, adesso che non sono più buono per la caccia
E se mordo questa catena è meglio che non mi faccio vedere
Va a finire che me l’accorciano di più ….


A me mi chiamano animale ….. loro, che non si sà se hanno un cuore!!!!