domenica 14 luglio 2013

Mi si strèng' u còr'....!!!

Mi si strèng' u còr...

agni' vòt' cà veng'....
sapènn' ca mi naggh' scì...!!

mi si strèng' u còr 
tutt' lì vòt' ca jacch' n'amìc' 
quann' mi dumànn' "quant'a tièmp a stà"!!?

pi mi ricurdà ca mi naggh' scì.....!!!

mi si strèng' u còr 
quann' all'amìc' li risponn' ...
ci sìnd' amicu mij "nà mu dumannà!"
sinnò par' cà nà vìd' l'òr' cà  mi nì vòc'!!!!

mi si strèng' u còr
ci pèns' cà a prossimà vòt' ca vèng' 
tu amicu mji... pì nà mi fà stà màl...
nang' mi dumann' "quant'a tièmp a stà"??!!!
sapènn' ca tu a rumanì  a quà...anzièm' a lì pinzièr' mij .....
mentr' jì cu lù corp mi nì stò vòc...!!


Nessun commento:

Posta un commento