giovedì 18 luglio 2013

Pì nà mi scurdà di tè...Pì nà mi scurdà di tè... 
maggh' mìs' na pètr' ambàs' 
alliàt' jind' a nù fazzulèt' chìjn' di nud'  
... agn' nud', nù pinzièr' 
tant' di quìdd' nud' j tant' di quìdd' pinzièr'... 
cà ormaj nà stè chiù pòst'... 
sta pètr ca divènt' sèmb chjù pisànt... 
la port' da tant' tièmp'
cà lu fazzulèt j la pas' na nì pòt'n chjù.... 
mi port’ stù pìs’da nà vìt’
...pì nà mi scurdà di tè… 
...pìs’ ca tu a scaricàt’ da na vìt’...
... Pì ti scurdà di mè…!!
 

 traduzione:

per non scordarmi di te...
mi son messo una pietra in tasca
legata dentro un fazzoletto pieno di nodi
...ogni nodo , un pensiero
tanti di quei nodi e tanti di quei pensieri...
che ormai non c'è più posto...
la porto da tanto tempo
che il fazzoletto e la tasca non ne possono più...
mi porto questo peso da una vita
 ...per non scordarmi di te...
...peso che tu hai scricato da una vita...
...per scordarti di me...!!